Ulica Drzymały zamknięta z powodu deformacji nawierzchni
W związku z nagłą deformacją nawierzchni ulicy Drzymały, mieszkańcy Chorzowa muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Fragment ulicy został zamknięty, a służby miejskie pracują nad ustaleniem przyczyn uszkodzenia.

Zamknięcie ulicy Drzymały z powodu ugięcia nawierzchni

W wyniku nieoczekiwanej deformacji nawierzchni, fragment ulicy Drzymały został zamknięty dla ruchu pojazdów. Odcinek między ulicami Powstańców a Dąbrowskiego został wyłączony z użytkowania. Sytuacja ta wymaga natychmiastowej interwencji, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych.

Trwają prace nad ustaleniem przyczyn uszkodzenia

Obecnie służby miejskie intensywnie pracują nad ustaleniem, co dokładnie spowodowało uszkodzenie nawierzchni. Wstępne oględziny wskazują na ugięcie, jednak dokładna przyczyna jeszcze nie została określona. Specjaliści analizują różne możliwe scenariusze, aby jak najszybciej przywrócić normalny ruch na ulicy Drzymały.

Zmiana organizacji ruchu uwzględniona w nawigacji Waze

Dzięki współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google, zmiana organizacji ruchu została szybko uwzględniona na mapach nawigacji Waze. Program „Waze dla Miast” pozwala na bieżąco aktualizować informacje o ruchu drogowym, co jest niezwykle pomocne dla mieszkańców i kierowców korzystających z tej aplikacji. Lokalizacja miejsca awarii została również dodana do mapy nawigacji, aby ułatwić omijanie zamkniętego odcinka.

Informacje dla mieszkańców i kierowców

Zamknięcie ulicy Drzymały jest konieczne do czasu zakończenia prac naprawczych i pełnego przywrócenia bezpieczeństwa na drodze. Mieszkańcy oraz kierowcy są proszeni o śledzenie aktualnych informacji dotyczących organizacji ruchu i korzystanie z alternatywnych tras. Służby miejskie będą na bieżąco informować o postępach prac i przewidywanym terminie zakończenia napraw.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, mieszkańcy mogą kontaktować się z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów. Zachęcamy również do regularnego sprawdzania aktualizacji na mapach nawigacyjnych, aby uniknąć niepotrzebnych utrudnień w ruchu.


Na podstawie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów