Nowa substancja czynna w ochronie grzybobójczej buraka cukrowego

Uprawa buraka cukrowego w Polsce skupiona jest wokół cukrowni, dlatego jego powierzchnia zasiewów jest znacznie zróżnicowana regionalnie. W uprawie tej największe znacznie gospodarcze ma jedna choroba — chwościk buraka. Do skutecznego zabezpieczenia planacji niezbędne jest czasem wykonanie nawet 4. zabiegów fungicydowych, które wspierane są rozwiązaniami fitosanitarnymi.

Rosnące zagrożenie

Presja ze strony chwościka znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. Wynika to ze wzrostu temperatury w okresie letnim, który sprzyja infekcji roślin grzybem Cercospora beticola. Dodatkowo skupienie uprawy w pobliżu cukrowni powoduje, że skraca się okres przerwy w uprawie buraka cukrowego na danym polu. Prowadzi to do zjawiska kompensacji. Dodatkowo szczepy Cercospora beticola wytwarzają dość szybko szczepy odporne na działanie substancji czynnych fungicydów.

Malejąca liczba substancji czynnych również nie ułatwia skutecznej eliminacji chwościka buraka- przy zachowaniu zasad strategii przeciwdziałania odporności grzybów na mechanizmy działania substancji czynnych.

Program zwalczania chwościka buraka?

Chwościk buraka ma rozwój utajony, czyli od momentu infekcji do zaobserwowania pierwszych objawów na liściach mija zwykle od kilku do kilkunastu dni. Dlatego też programy jego zwalczania uwzględniają działanie interwencyjnie i zapobiegawcze, gdy zabieg wykonywany jest po stwierdzeniu pierwszych objawów.

W praktyce rolniczej zabiegi często są przeprowadzane bezpośrednio po wystąpieniu warunków sprzyjających infekcji, czyli w temperaturze w dzień powyżej 25°C i w nocy ponad 15°C oraz wysokiej wilgotności powietrza. Takie działanie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby w dużym nasileniu.

Czym można zwalczać chwościk buraka?

Do zwalczania chwościka buraka cukrowego można wykorzystać 51 środków grzybobójczych. Należy jednak podkreślić, że większość produktów zawiera substancję czynną azoksystrobinę. Liczne doniesienia naukowe wskazują, że grzyby z rodzaju Cercospora dość szybko wytworzyły tolerancję na ten związek.

W ciągu ostatni lat do ochrony plantacji buraka cukrowego przed chwościkiem zostały wprowadzone nowe produkty. Jednym z nich jest Belanty, który zawiera najbardziej zaawansowaną substancję czynną z grupy triazoli — mefentriflukonazol. Ten związek biologicznie czynny występuje w produktach samodzielnie lub jest składnikiem mieszaniny fabrycznej z fluksapyroksad.