Ruszył nabór do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie na korzystniejszych warunkach
Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z II edycji Programu "Ciepłe Mieszkanie". To doskonała okazja, by zmodernizować system ogrzewania w swoich lokalach na bardziej efektywny i ekologiczny. Sprawdź, jakie korzyści możesz uzyskać!
  1. Nowe, korzystniejsze warunki dofinansowania.
  2. Możliwość ubiegania się o dotacje dla właścicieli lokali i najemców.
  3. Zwiększone progi dochodowe wpływające na poziom dofinansowania.
  4. Kontakt z Wydziałem Usług Komunalnych i Ekologii przed rozpoczęciem prac.

II edycja Programu "Ciepłe Mieszkanie" przewiduje dotacje na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy mają teraz szansę na skorzystanie z nowych, korzystniejszych warunków dofinansowania, co znacznie ułatwi modernizację systemów ogrzewania.

W tej edycji, oprócz właścicieli lokali mieszkalnych, o dofinansowanie mogą ubiegać się również najemcy lokali gminnych, jeśli nie wszystkie lokale w budynku stanowią własność gminy. Ponadto, wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych również mają możliwość skorzystania z programu.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z modernizacją systemu ogrzewania, mieszkańcy powinni skontaktować się z Wydziałem Usług Komunalnych i Ekologii pod numerem telefonu 32 416 54 13. Ważne jest, aby nie podejmować żadnych działań przed zawarciem umowy dotacji z Miastem.

Program wprowadza nowe progi dochodowe, które wpływają na poziom dofinansowania:

  • Poziom podstawowy: 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 19.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Dotyczy beneficjentów, których roczne dochody nie przekraczają 135.000,00 zł.
  • Poziom podwyższony: 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 29.500,00 zł. Dotyczy beneficjentów, których miesięczne dochody nie przekraczają 1.894,00 zł na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • Poziom najwyższy: 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 43.900,00 zł. Dotyczy beneficjentów, których miesięczne dochody nie przekraczają 1.090,00 zł na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółowe warunki programu znajdują się w regulaminie ustanowionym Zarządzeniem nr OR.135.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 maja 2024 r. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełnymi zasadami i skorzystania z tej wartościowej inicjatywy.


Wg inf z: Miasto Chorzów