Centrum Kultury Chorzów:
Odkrywamy tajniki dorastania przez sztukę – nowa wystawa w Galerii Antresola

Zapraszamy do Galerii Antresola w Centrum Kultury Chorzów, gdzie przeniesiemy się w intymny świat dorastania i zmian, które towarzyszą temu przełomowemu okresowi. Prace na wystawie „Pamiętnik” przenoszą nas w krainę młodzieńczych przeżyć, refleksji i metamorfozy postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. To unikalna okazja, aby przez pryzmat malarstwa sztalugowego zanurzyć się w głębi ludzkich emocji i doświadczeń.

  1. Wystawa „Pamiętnik” w Galerii Antresola wprowadza nas w świat dorastania i towarzyszących mu zmian.
  2. Celem ekspozycji jest ukazanie esencji tego okresu życia przez pryzmat malarstwa.
  3. Twórczość prezentowana na wystawie skupia się na historiach rozwoju, samoodkrywania i poszukiwania tożsamości.
  4. Artystka, urodzona w Katowicach, od 2014 roku aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym regionu.
  5. Jej prace charakteryzują się głębią emocji i są refleksją na temat ludzkich pragnień, lęków i słabości.
  6. Portrety kobiet stały się charakterystycznym motywem w jej dorobku, ukazującym tajemniczość i zmienną naturę kobiecego bytu.

Wernisaż wystawy „Pamiętnik” jest nie tylko szansą na estetyczne przeżycie, ale również na refleksję nad własnym życiem i przemianami, które w nim zachodzą. Malarstwo staje się medium, które umożliwia zrozumienie i doświadczenie uniwersalnych aspektów dorastania. To, co wyróżnia prace prezentowanej artystki, to głębia emocjonalna i narracyjna, przesycona osobistymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Artystka, mieszkańka Imielina, swoją drogę w sztuce rozpoczęła już w 2014 roku, czynnie włączając się w życie artystyczne kraju. Jej twórczość, to kontemplacja nad ludzką naturą, wyrażana poprzez nastrój, emocje i subtelne portrety, zwłaszcza kobiet. Te malarskie opowieści są jak most między światem widzialnym a niewidzialnym, między tym, co zewnętrzne a wewnętrzne, co jasne i co ukryte.

Wystawa „Pamiętnik” to przestrzeń, w której dorastanie ukazane jest jako okres pozbawienia naiwności i odkrywania prawdy o sobie i otaczającym nas świecie. Jest to przypomnienie, że każda przemijająca chwila niesie ze sobą cenną lekcję i możliwość głębszego zrozumienia siebie. Zapraszamy więc do Galerii Antresola, by razem rozmyślać, czy świat widziany oczami dziecka nie jest w końcu tym, który warto zachować w sobie na zawsze.


Opierając się na: Centrum Kultury Chorzów