Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chorzów

Worki filtracyjne - chcemy być ekologicznie odpowiedzialni

Problem rosnącego zagrożenia ekologicznego, to już nie tylko aspekt podnoszony przez ciche głosy wąskiego grona ekologów, ale fakt, z którym wszyscy mierzymy się w przestrzeni dnia codziennego. Smog (ang. smoke "dym", fog "mgła"), to powietrze zanieczyszczone pyłami i gazami pochodzącymi ze spalin samochodowych, spalania węgla i innych paliw nie tylko w gospodarstwach prywatnych, ale i zakładach przemysłowych, które tworzy rodzaj szkodliwej mgły. By go zmniejszyć warto zawsze stosować worki filtracyjne.

Rodzaje worków filtracyjnych - najczęściej spotykane włókna

    Worki filtracyjne to duża grupa produktów, których zastosowanie jest zależne od rodzaju działalności przemysłowej. Firma GEKO Filtration oferuje szeroki wachlarz towarów do przemysłowych systemów odpylania przy tzw. filtracji suchej. W jej ofercie produkcyjnej znajdziemy między innymi worki filtracyjne:

 • poliestrowe
 • polipropylenowe
 • poliakrylonitrylowe
 • meta-aramid
 • poliimidowe
 • PTFE
 • z tkaniny szklanej z PTFE
 • PPS

Fizyko-chemiczny charakter poszczególnych tkanin i włóknin filtracyjnych determinuje przeznaczenie każdego z rodzajów worków, powodując, że są one używane przy odpylaniu w odmiennych środowiskach wymagających odporności na bardzo różny zakres temperatur czy procesy chemiczne. Dlatego worki filtracyjne są produkowane w wersji podstawowej lub z dodatkowymi membranami z różnych mikrowłókien, dzięki którym mają charakter:

 • wodoodporny
 • olejoodporny
 • iskroodporny
 • antyelektrostatyczny

Przeznaczenie przemysłowe worków filtracyjnych

    Systemy suchej filtracji wykorzystywane są w różnych sektorach i branżach, stąd zapotrzebowanie na filtry workowe z wysokospecjalistycznych włóknin w takich przestrzeniach, jak przemysł:   

 • spożywczy
 • cementowy
 • ceramiczny 
 • papierniczy
 • drzewny
 • gumowy
 • węglowy
 • wapienniczy
 • farmaceutyczny
 • zbożowy
 • chemiczny
 • nawozów sztucznych
 • metalurgiczny
 • tekstylny
 • tworzyw sztucznych

Jak podają różne źródła (NFZ, GIS, Ministerstwo Zdrowia) z roku na rok rośnie liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych na skutek zatrucia spowodowanego smogiem, który szczególnie dotyka osoby z chorobami płuc, krążenia czy alergiami. Dlatego zrównoważone i odpowiedzialna produkcja jest obowiązkowa. By proces odpylania i oczyszczania powietrza powstałego w procesach przemysłowych był efektywny i spełniał swoje ekologiczne funkcje, trzeba poprawnie dobrać systemy i worki filtracyjne. Nie jest to proste zagadnienie, warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów i udać się po więcej informacji do firmy GEKO Filtration