Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2023

Materiały edukacyjne  dot.  Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (EAAD) obchodzonego corocznie dn. 18 listopada i Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (WAAW)