Wczoraj na terenie całego kraju odbyły się działania „NURD”. Wzięli w niej również udział policjanci chorzowskiej drogówki. Przy wsparciu strażników miejskich dbali o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu ujawniając 106 wykroczeń.

Podstawą przeprowadzonych wczoraj działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni przed pojazdami. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to nie tylko piesi. Są nimi także rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, czy też urządzeniami transportu osobistego lub wspomagającymi ruch. W tracie całodniowej akcji chorzowscy policjanci i strażnicy miejscy w szczególny sposób pilnowali miejsc przecinania się ruchu pieszych i samochodów. Objęli nadzorem rejon przejść dla pieszych, aby sprawdzić, czy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów. W ciągu całego dnia ujawnili 72 wykroczenia popełnione przez zmotoryzowanych. Najczęściej było to przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Podczas pełnionej służby policjanci zwracali również uwagę na zachowanie pieszych. Byli świadkami 34 naruszeń przepisów prawa. Najwięcej uwagi mundurowi poświęcili pieszym na ulicy Wolności, gdzie kierowcy samochodów i tramwajów często skarżą się na ich zachowanie. Prowadzone w tym rejonie prace budowlane spowodowały zamknięcie fragmentu chodnika, nakazując pieszym przejście drugą stroną jezdni. Niestety notorycznie dochodzi tam do lekceważenia umieszczonych znaków. Nawet gdy patrol drogówki legitymował w tym miejscu nieodpowiedzialnych pieszych, inne osoby mijały oznakowany radiowóz, policjantów i znaki wchodząc na jezdnię.

Cykliczne działania policjantów ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz na poprawę wzajemnych relacji kierujących i pieszych. Akcje mają zwiększyć wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury, nieznajomości lub lekceważenia przepisów.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 • Zdjęcie przedstawia policyjną czapkę i miernik prędkości wewnątrz radiowozu
 • Zdjęcie przedstawia policjanta podczas pomiaru prędkości, obok radiowóz
 • Zdjęcie przedstawia policjanta podczas pomiaru prędkości
 • Zdjęcie przedstawia znak ograniczający prędkość do 40 km\h w tle policjanci
 • Zdjęcie przedstawia policjantów podczas pomiaru prędkości obok radiowozu
 • Zdjęcie przedstawia policjanta podczas pomiaru prędkości
 • Zdjęcie przedstawia urządzenie do pomiaru prędkości
 • Zdjęcie przedstawia policjanta podczas kontroli drogowej
 • Zdjęcie przedstawia policjanta podczas sporządzania dokumentacji
 • Zdjęcie przedstawia policjanta oraz strażnika miejskiego podczas legitymowania
 • Zdjęcie przedstawia miejsce niestosowania się znaku B-41 przez pieszych
 • Zdjęcie przedstawia policjanta oraz strażnika miejskiego podczas legitymowania