#Chwalimysię

Miło nam poinformować, że Chorzowskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych" na realizację działań popularyzujących polszczyznę. W procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 392 wnioski a tylko 31 beneficjentów otrzymało dotację, dlatego jest się czym chwalić.
 
Nie możemy się już doczekać realizacji projektu!
 
---> Opis : Zadanie ma skonfrontować dwa odrębne języki; polszczyznę - nasz język ojczysty, będący tu kwintesencją „analogowego” podejścia do komunikacji oraz język multimediów bazujący na zupełnie innych zasadach i funkcjach. Zrealizujemy cykl warsztatów, w których zwrócimy uwagę odbiorców na fakt, że rożne sposoby komunikacji wpływają na odmienne postrzeganie, myślenie i rozumienie otaczającego świata. Skupimy się na ugruntowaniu świadomych postaw wobec języka polskiego, nie chcemy oceniać i wartościować języka używanego w mediach społecznościowych a jedynie zestawić go z formalnym językiem polskim tak, by uczestnicy warsztatów wynieśli z nich kompetencję odpowiedzialnego i przemyślanego korzystania z języka (uzmysłowienie, że np. język internetu jest wykluczający dla pewnych grup wiekowych lub z innej strony zapewnia dużą łatwość wyrażania emocji – trudniejszą do przeniesienia w realne życie) Zrealizujemy m in. warsztaty dot. kierunków rozwoju języka, zmian jakie w nim zachodzą. Przygotujemy graficzno typograficzną wystawę prezentującą najpopularniejsze skróty języka używanego w internecie z opisem każdego. Wystawę zamierzamy udostępnić w sieci w rozszerzonej formie z wykorzystaniem technologii AR. Część tematów warsztatowych w formule mini wykładów zarejestrujemy i udostępnimy w formie audycji podcastowych. Wszystko to zapewni dostęp do projektu osobom wykluczonym.