Konkurs na reportaż „Szukam, odkrywam, działam”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, program Promocja czytelnictwa”, projekt "Otwarci na literaturę - czytamy, działamy, udostępniamy.