Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chorzów

Czym są transakcje elektroniczne

W dobie technologii wiele spraw możemy załatwić na odległość. Podobnie jest z wszelkimi transakcjami finansowymi, które nawet zyskały miano elektronicznych. Czym są transakcje elektroniczne? To nic innego jak operacje finansowe dokonywane na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych, takich jak komputer, Internet czy telefon komórkowy.

Rodzaje transakcji

Wyróżniamy kilka rodzajów transakcji, między innymi:

  • elektroniczne usługi bankowe (ang. home-banking, internet-banking) oraz usługi maklerskie,
  • transakcje kupna-sprzedaży dokonywane w sklepach internetowych,
  • transakcje między osobami prywatnymi (ang. person-to-person payments),
  • elektroniczne przekazy pieniężne stosowane np. w aukcjach internetowych.

Transakcje elektroniczne są ściśle powiązane z pojęciem gospodarki elektronicznej lub handlu elektronicznego i wszystkich związanych z nimi aspektów. We współczesnym świecie tak popularna globalizacja wymusza swobodny przepływ informacji, wiedzy, kapitału oraz ludzi. Aby jednak stały się one istotnym elementem rozwoju gospodarki, niezbędny jest również swobodny dostęp do nich. W związku z tym bardzo istotne stają się sposoby i metody ich przekazywania i wymiany. W tej dziedzinie istotną rolę odgrywa gospodarka elektroniczna (ang. e-economy) lub handel elektroniczny (ang. e-commerce). Artykuł powstał we współpracy z portalem branżowym http://nieruchomoscicafe.pl/

Gospodarka elektroniczna i handel elektroniczny - norma obecnych czasów

Gospodarka elektroniczna to wykorzystanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej do realizacji dowolnej transakcji dotyczącej gospodarki. Jest ona konsekwencją rozwoju technologii informatycznych, a szczególnie Internetu. Efektywne funkcjonowanie gospodarki elektronicznej jest uzależnione w znacznym stopniu od poziomu świadomości społeczeństwa. Rozwój gospodarki lub handlu elektronicznego w ostatnim czasie jest spowodowany przede wszystkim modnym modelem społeczeństwa informacyjnego, będącego przeciwieństwem obowiązującego wcześniej modelu społeczeństwa przemysłowego. Społeczeństwo informacyjne uznano za nowy model życia i pracy, który opiera się na łatwym, szybkim i szerokim dostępie do informacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych. Obecnie celem gospodarki elektronicznej jest przede wszystkim zwiększenie dalszego rozwoju, konkurencyjności oraz innowacyjnej działalności gospodarczej społeczeństw. Gospodarka elektroniczna przyczynia się również do istotnej zmiany warunków życia i pracy, poprawia strukturę i funkcjonowanie całej gospodarki, a także sprzyja rozwojowi nowych usług teleinformatycznych oraz powstaniu nowych metod pracy i handlu.