Podinsp. Wojciech Nowakowski nowym Komendantem Komisariatu Policji I w Chorzowie. Awansowanego uroczyście wprowadził Komendant Miejski Policji w Chorzowie podinsp. Robert Łuszcz. Uroczystość odbyła się dzisiaj w komisariacie przy ulicy Batorego.

Dzisiaj o godzinie 14.00 w Komisariacie Policji I w Chorzowie, w obecności policjantów i policjantek, Komendant Miejski Policji w Chorzowie podinspektor Robert Łuszcz, uroczyście wprowadził na stanowisko komendanta podinsp. Wojciecha Nowakowskiego. 

Podinspektor Wojciech Nowakowski służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku i od początku związany był  z Chorzowem. Przeszedł wszystkie szczeble kariery. Służył w Wydziale Kryminalnym gdzie od 2005 r był Zastępcą Naczelnika, następnie od 2012 r. był  ekspertem Zespole Operacji Policyjnych. Od 14 kwietnia 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Chorzowie. Dzisiaj podinsp. Wojciech Nowakowski objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Chorzowie.  Wręczając rozkaz, podinspektor  Robert Łuszcz,  życzył komendantowi wytrwałości oraz wielu sukcesów.

Obejmując stanowisko, nowy komendant podziękował za wyróżnienie. Zobowiązał się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanej jednostki, a przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa.

  • Uroczyste wprowadzenie Komendanta Komisariatu Policji I w Chorzowie podinsp Wojciecha Nowakowskiego
  • Uroczyste wprowadzenie Komendanta Komisariatu Policji I w Chorzowie podinsp Wojciecha Nowakowskiego
  • Uroczyste wprowadzenie Komendanta Komisariatu Policji I w Chorzowie podinsp Wojciecha Nowakowskiego