Miasto Chorzów: Trzeci przetarg na lokale dla startujących biznesów
Nowe możliwości dla przedsiębiorców w naszym mieście! Urząd Miasta ogłosił III przetarg ofertowy w ramach inicjatywy "Lokale na start", mającej na celu wsparcie młodych i rozwijających się biznesów. To szansa na wynajem lokalu użytkowego na preferencyjnych warunkach.
  1. Ogłoszenie przetargu na wynajem lokali użytkowych przez Prezydenta Miasta.
  2. Preferencyjne stawki czynszu dla nowych i młodych przedsiębiorstw.
  3. Lista dostępnych lokali wraz z warunkami uczestnictwa w programie.
  4. Szczegóły dotyczące terminów składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu.

W obliczu wyzwań, jakie niesie założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wsparcie ze strony miasta może okazać się kluczowe dla młodych przedsiębiorców. Program "Lokale na start" jest właśnie takim wsparciem – oferuje on wynajem lokali użytkowych na warunkach, które mogą znacząco obniżyć początkowe koszty związane z prowadzeniem biznesu.

Zainteresowani mogą wybierać spośród lokali zlokalizowanych w strategicznych punktach miasta, które dotychczas pozostawały niewykorzystane. Dostępne są one dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, jak również dla tych, którzy prowadzą biznes nie dłużej niż 12 miesięcy.

W ramach programu, pierwszy rok najmu może kosztować najemcę symboliczną złotówkę za metr kwadratowy, co jest niezwykle atrakcyjną ofertą. W kolejnych latach stawki czynszu będą stopniowo rosły, jednak nadal pozostając na preferencyjnym poziomie.

Procedura aplikacyjna wymaga od zainteresowanych przedsiębiorców złożenia oferty w Wydziale Zasobów Komunalnych, po wcześniejszym zapoznaniu się ze stanem technicznym wybranego lokalu. Wszelkie szczegóły dotyczące przetargu, w tym listę dostępnych lokali oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, można znaleźć na oficjalnej stronie miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2024 roku, a rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na początek lipca. To niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu lub rozwijaniu swojej działalności gospodarczej w naszym mieście. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, co jest standardową procedurą w tego typu inicjatywach.

Wygranie przetargu to jednak dopiero początek drogi. Nowi najemcy będą mieli obowiązek wykonania podstawowych prac remontowych w wyznaczonym terminie, co zostanie szczegółowo określone w protokole przekazania lokalu. Jest to jednak niewielka cena za możliwość rozwinięcia skrzydeł w biznesie na tak korzystnych warunkach.

Program "Lokale na start" to szansa nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla miasta, które dzięki temu zyska nowe miejsca pracy i ożywi dotychczas niezagospodarowane przestrzenie. To przykład, jak lokalne władze mogą wspierać rozwój gospodarczy i przyczyniać się do budowania silnej lokalnej społeczności biznesowej.


Na podstawie: Miasto Chorzów