Nowy wiceprezydent Chorzowa wybrany spośród urzędników
Szymon Michałek, prezydent miasta, ogłosił wybór nowych wiceprezydentów. Elżbieta Popielska już pełni swoją funkcję, natomiast nowym wiceprezydentem został Jacek Króliczek, dotychczasowy dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
  1. Elżbieta Popielska jest pierwszą zastępczynią prezydenta.
  2. Jacek Króliczek został wybrany na drugiego wiceprezydenta.
  3. Króliczek wcześniej pracował jako dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
  4. Prezydent Michałek dokonał wyboru po rozmowach kwalifikacyjnych.

Miasto zyskało nowego wiceprezydenta w osobie Jacka Króliczka, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Jego nominacja jest wynikiem rekrutacji wewnętrznej, w której urzędnicy mieli możliwość zgłaszania swoich kandydatur.

Elżbieta Popielska, która już pełni obowiązki pierwszej zastępczyni prezydenta, zyskała nowego współpracownika. Wybór Króliczka, dokonany przez prezydenta Szymona Michałka, odbył się po serii rozmów kwalifikacyjnych, co podkreśla przejrzystość procesu rekrutacyjnego.

Warto zauważyć, że Jacek Króliczek posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na jego nowe obowiązki. Jego dotychczasowa praca w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przyniosła mu uznanie i zaufanie, które teraz będzie mógł wykorzystać na szerszą skalę.

Decyzja prezydenta Michałka o wyborze Jacka Króliczka jako drugiego wiceprezydenta to krok w stronę wzmocnienia zarządzania miastem. Mieszkańcy mogą liczyć na kontynuację skutecznych działań, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.


Na podstawie: Miasto Chorzów