Nowy odcinek ulicy w Chorzowie otwarty dla ruchu: Zmiany w komunikacji miejskiej
Zmiany w układzie drogowym naszego miasta, które poprawią komunikację! Już w najbliższy piątek, mieszkańcy będą świadkami otwarcia nowego odcinka drogi. To wydarzenie nie tylko usprawni przepływ ruchu, ale również wprowadzi nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne.
  1. Otwarcie nowego odcinka ulicy łączącego kluczowe skrzyżowania.
  2. Zbudowano nowy przystanek kolejowy, zwiększając dostępność komunikacji miejskiej.
  3. Usunięcie przejazdu kolejowego na rzecz bezpieczniejszego przejścia podziemnego.
  4. Nowe ronda i wiadukt kolejowy ułatwią ruch pojazdów.

W piątek, 29 marca, mieszkańcy naszego miasta będą świadkami znaczącej zmiany w układzie komunikacyjnym. Około południa zostanie oficjalnie otwarty nowy fragment drogi, który połączy skrzyżowanie ulic Zabrskiej i Kozielskiej ze skrzyżowaniem Strzelców Bytomskich i Truchana. Dodatkowo, przebudowany został odcinek ul. Strzelców Bytomskich, co znacząco wpłynie na płynność ruchu w tym rejonie.

Przebudowa nie ogranicza się jednak tylko do otwarcia nowego odcinka drogi. W ramach modernizacji infrastruktury miejskiej, powstał nowy przystanek kolejowy “Chorzów Uniwersytet”, który zdecydowanie ułatwi dostęp do komunikacji miejskiej dla mieszkańców i studentów. Zlikwidowany został także przejazd kolejowy na ul. Strzelców Bytomskich, a w jego miejscu zbudowano przejście podziemne, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

Dodatkowo, na skrzyżowaniach ulic Raciborskiej i Zabrskiej oraz Strzelców Bytomskich i Truchana zainstalowano nowe ronda, które mają na celu usprawnienie ruchu w tych newralgicznych punktach. Wprowadzenie wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniami pozwoli na płynniejszy przepływ pojazdów, eliminując dotychczasowe zatory.

W związku z przeprowadzoną przebudową, zmieni się również dojazd do ul. Głogowskiej, który teraz będzie możliwy od strony ul. Kazimierza Pułaskiego. To wszystko sprawia, że mieszkańcy zyskają nie tylko sprawniejszą infrastrukturę drogową, ale także bezpieczniejszą i bardziej dostępną komunikację miejską.

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności i bezpieczeństwa. Otwarcie nowego odcinka drogi oraz towarzyszące mu inwestycje infrastrukturalne to krok w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego miasta, które stawia na rozwój i komfort swoich mieszkańców.


MZUiM