Zanim przystąpisz do pracy, konieczne jest uzyskanie orzeczenia od lekarza medycyny pracy. To właśnie specjalista z tej dziedziny decyduje o tym, czy jesteś zdolny do rozpoczęcia lub kontynuacji pracy na określonym stanowisku. W poradni medycyny pracy Betamed oferujemy kompleksowe badania, obejmujące zarówno badania wstępne, okresowe, jak i badanie kontrolne.

Poradnia medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy odgrywa kluczową rolę w ocenie twojej zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.

W praktycznie każdej placówce medycznej dostępna jest poradnia medycyny pracy. Nasz lekarz medycyny pracy pełni kilka istotnych funkcji:

 1. Diagnozuje zagrożenia na danym stanowisku pracy oraz w miejscu pracy.
 2. Przedstawia potencjalne szkodliwe czynniki związane z wykonywanym zawodem.
 3. Orzeka o zdolności, braku zdolności lub przeciwwskazaniach do wykonywania określonego zawodu.
 4. Prowadzi profilaktykę zdrowotną pracowników.
 5. Informuje o zasadach bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 6. Decyduje o warunkach pracy niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracownika na danym stanowisku.
 7. Sporządza spis niezbędnego wyposażenia dla danego stanowiska pracy.
 8. Diagnozuje choroby zawodowe.

Lekarz medycyny pracy pełni istotną rolę w zapewnieniu, że pracownicy pracują w bezpiecznych warunkach i są odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. To właśnie od lekarza medycyny pracy zależy, czy podejmiesz zatrudnienie na danym stanowisku.

Poradnia medycyny pracy — jakie badania u nas wykonasz?

Oferujemy kompleksowe badania w ramach naszej poradni medycyny pracy, obejmujące:

 1. Badania wstępne: Przeprowadzane dla nowo zatrudnionych pracowników przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Celem jest ocena zdolności pracownika do wykonywania określonych czynności zawodowych.
 2. Badania okresowe: Przeprowadzane cyklicznie, mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracownika w kontekście wykonywanej pracy. Pomagają zidentyfikować ewentualne zmiany w zdolnościach pracownika do wykonywania określonych czynności.
 3. Badania kontrolne: Wykonywane po okresie zwolnienia lekarskiego, zwłaszcza gdy zwolnienie trwało dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ocena, czy pracownik jest gotowy do powrotu do pracy na danym stanowisku.

Z usług naszej poradni medycyny pracy skorzystają również kierowcy (badania psychotechniczne i psychologiczne). Oferta Betamed skierowana jest także do pracowników służb mundurowych. Wykonujemy również badania uzupełniające z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (RTG), EKG, spirometrię, audiometrię, badanie zjawiska olśnienia oraz widzenia zmierzchowego, jak również badania dla osób pracujących z narażeniem na promieniowanie jonizujące i badania osób wykonujących pracę na wysokości.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne, czyli medycyna pracy, to kluczowy element dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Specjalistyczna opieka zdrowotna lekarza medycyny pracy uwzględnia nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne, ale także obejmuje badania kierowców oraz pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w trudnych warunkach, jak to ma miejsce w przypadku pracowników służb mundurowych. Dodatkowo, centrum medyczne Betamed oferuje badanie profilaktyczne.

Badania wstępne

Badania wstępne są obowiązkowe dla każdego nowego pracownika, jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Te badania umożliwiają lekarzowi medycyny pracy ocenę, czy kandydat nadaje się do pracy na określonym stanowisku. Lekarz wystawia zaświadczenie o ograniczonym terminie ważności, które może obowiązywać przez 2, 3 lub 5 lat. Po upływie tego czasu konieczne stają się również badania profilaktyczne i okresowe.

Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca nie musi skierować pracownika na badania wstępne. Ma to miejsce, gdy:

 1. pracodawca zatrudnił pracownika, a następnie rozwiązał z nim umowę, aby ponownie zatrudnić go (w ciągu 30 dni) na identycznym stanowisku,
 2. pracownik został zatrudniony na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy, a odstęp między zatrudnieniem nie przekraczał 30 dni.
Badania okresowe

Gdy zbliża się koniec ważności zaświadczenia lekarskiego z badań wstępnych, pracodawca jest zobowiązany skierować cię na badania okresowe. Te badania służą do oceny, czy stan zdrowia pozostaje stabilny podczas wykonywania obowiązków na danym stanowisku, oraz czy jesteś nadal zdolny do ich wykonywania.

Jeśli nie przystąpisz do badania okresowego, pracodawca może odmówić ci prawa do pracy lub wypowiedzieć umowę.

Badania kontrolne

To szczególny rodzaj badań, które przeprowadzisz po przebyciu zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni. Powinieneś zgłosić się do nich już pierwszego dnia po zakończeniu okresu zwolnienia L-4. Lekarz medycyny pracy oceni, czy po okresie choroby jesteś nadal zdolny do pracy na określonym stanowisku.

Jak przygotować się do badań lekarskich z zakresu medycyny pracy?

Na wizytę u specjalisty medycyny pracy nie trzeba specjalnie się przygotowywać, ale warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną. Na pewno lekarz poprosi o:

 1. skierowanie na konkretne badanie,
 2. dokumenty potwierdzające stan zdrowia w przypadku chorób przewlekłych,
 3. aparat słuchowy, soczewki lub okulary, jeśli są noszone,
 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli takie posiadasz,
 5. dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty.

Bez przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nie można rozpocząć pracy, ani pracodawca nie dopuści do wykonywania obowiązków zawodowych. W przypadku niekorzystnego wyniku badań, podjęcie lub kontynuacja pracy może być niemożliwa. W przypadku podjęcia pracy pomimo złego stanu zdrowia, grozi to całkowitą utratą zatrudnienia. Pracodawca, który nie nadzoruje badań okresowych pracownika, może być ukarany grzywną.

Jesteś już świadomy, że nasza placówka oferuje kompleksowe badania obejmujące zarówno badania wstępne, okresowe, jak i kontrolne. Dodatkowo, lekarz medycyny pracy skonsultuje Twoją zdolność do podjęcia zatrudnienia z innymi specjalistami, takimi jak neurolog, laryngolog i okulista. Nie zwlekaj - przeprowadź badania przed zatrudnieniem i podejmij pracę zgodnie z wymogami zawartymi w kodeksie pracy!

Wejdź na naszą stronę: https://betamed.pl i skorzystaj z usług lekarza medycyny pracy!