Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał zespół, mający na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania funkcjonowania zespołów konnych w województwie śląskim. Zespół ten będzie odpowiedzialny za zapewnienie najlepszych warunków bytowych dla jeźdźców oraz koni służbowych Policji. Ma on również za zadanie wybrać miejsca, które spełnią zarówno wszystkie odpowiednie standardy stacjonowania naszych zespołów konnych, jak i oczekiwania samych policjantów, pełniących tam służbę.

Obecna siedziba Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KMP w Chorzowie, mieszcząca się przy ul. Siemianowickiej, nie spełnia wymaganych standardów, które w ocenie zespołu, zaniżają efektywność pełnionej tam służby, narażają na niebezpieczeństwo kontuzji zwierzęta, a przede wszystkim nie zapewniają odpowiednich warunków samym policjantom.

Należy podkreślić, że teren wybiegu dla koni w Chorzowie posiada podłoże betonowe i asfaltowe, które nie jest przyjazne biegającym tam koniom służbowym. Niejednokrotnie z uwagi na to oraz całą pozostałą infrastrukturę, ćwiczące tam konie ulegały urazom, powodującym wyłączenie ich ze służby. Teren wybiegu nie posiada też odpowiedniego do szkolenia koni parkuru.

Aktualnie używane obiekty są przestarzałe, a ich remont jest nieopłacalny. Standard budynku, wybiegu oraz specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tak specjalistycznej komórki policji, jest wysoce odbiegający od norm, jakie oferują obiekty przeznaczone na potrzeby stacjonowania i treningu koni na terenie województwa śląskiego.

Biorąc pod uwagę obecny stan obiektu w Chorzowie, kierownictwo śląskiego garnizonu Policji szuka najlepszego rozwiązania, włącznie z możliwością przeniesienia zespołu konnego do nowej stadniny, zapewniającej poprawę stacjonowania jeźdźców i koni służbowych.

W 2018 roku podjęto podobne działania w stosunku do Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie, przenosząc cały zespół do nowej siedziby, która posiada niezbędne do codziennego szkolenia jeźdźców i koni służbowych przeszkody, wybiegi, kryte hale jeździeckie, a przede wszystkim odpowiednie warunki bytowe dla policyjnych jeźdźców i koni służbowych. Ponadto, dzięki powstaniu nowej infrastruktury drogowej, Częstochowa zapewnia bardzo dobre możliwości dojazdowe np. do Katowic, czy Chorzowa, a stacjonujący tam policjanci chwalą, ćwiczą i przebywają, często prezentując swoją siedzibę np. przyjezdnym delegacjom z innych miast.

Połączenie obu zespołów z pewnością przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania całego potencjału policyjnych jeźdźców, jak i koni służbowych w codziennej służbie, zabezpieczeniu imprez masowych, czy zadań związanych z profilaktyką np. pracą z dziećmi oraz młodzieżą.

Docelowo nowy zespół ma liczyć od 12 do 14 jeźdźców, co bezsprzecznie wpłynie na znaczące zwiększenie jego mobilności oraz efektywności wykorzystania w codziennej służbie w naszym województwie. Po utworzeniu jednego zespołu konnego, policyjnych patroli konnych będzie na co dzień znacznie więcej - nie tylko w Chorzowie, ale i w innych miastach, w których do tej pory się nie pojawiali.

Oba zespoły konne posiadają na swoim stanie pojazdy specjalistyczne, przystosowane do przewozu koni służbowych, a połączenie komunikacyjne w całej aglomeracji Śląska jest na tyle dobre, że pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał zespołów konnych.

Po analizie zagrożeń, które występują w Parku Śląskim wynika, że lepiej dostosowana i bardziej efektywna będzie przede wszystkim służba policji pełniona na rowerach, dodatkowo wspierana oczywiście patrolami konnymi.

Oprócz Parku Śląskiego, na terenie naszego województwa znajduje się wiele terenów zielonych atrakcyjnych turystycznie, gdzie pojawią się zespoły konne, aby pełnić tam służbę i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.