Policja Chorzów: Nadkomisarz Michał Madej nowym komendantem komisariatu nr 2
Zmiana warty w chorzowskiej policji niesie ze sobą obietnicę świeżego spojrzenia i nowych inicjatyw. Andrzej Szczęśniak, dotychczasowy komendant chorzowskiej "dwójki", przeszedł na zasłużoną emeryturę, a jego funkcję przejął Michał Madej, wiążący swoją przyszłość z bezpieczeństwem mieszkańców Chorzowa.
  • 16 lutego Andrzej Szczęśniak, dotychczasowy komendant Komisariatu Policji II w Chorzowie, przeszedł na emeryturę.
  • Nadkomisarz Michał Madej, który dotąd pełnił rolę zastępcy komendanta, został wyznaczony na nowego komendanta.
  • Uroczyste wprowadzenie nowego komendanta odbyło się pod przewodnictwem Grzegorza Matuszka, szefa chorzowskiej policji.
  • W ceremonii uczestniczyła także Sylwia Bubała, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chorzowie, wyrażając swoje gratulacje i życzenia sukcesów dla nowego komendanta.
  • Michał Madej jest związany z policją od 2004 roku, a swoje doświadczenie zbierał między innymi w Katowicach, by teraz służyć mieszkańcom Chorzowa od 2023 roku.

Przejście na emeryturę komendanta Andrzeja Szczęśniaka otworzyło nowy rozdział dla Komisariatu Policji II w Chorzowie. Jest to moment, kiedy doświadczenie przechodzi przez sztafetę zmian, a nadkomisarz Michał Madej obejmuje stery, przynosząc ze sobą świeże pomysły i energię. Jego wcześniejsza praca na różnych stanowiskach w policji, zwłaszcza w Katowicach, przygotowała go na te nowe wyzwania. Sylwia Bubała, Zastępca Prokuratora Rejonowego, podczas uroczystości podkreśliła znaczenie tej zmiany, życząc nowemu komendantowi sukcesów w dalszej służbie.

Powieść Andrzeja Szczęśniaka o przejściu na emeryturę nie jest końcem, lecz przekazaniem batonu swojemu następcy. Michał Madej, związany z policją od prawie dwóch dekad, teraz staje przed szansą wprowadzenia nowych idei i rozwiązań, które będą służyć mieszkańcom Chorzowa. Mieszkańcy mogą być pewni, że zmiana na stanowisku komendanta to nie tylko ceremonialna zmiana, ale obietnica ciągłego dążenia do poprawy bezpieczeństwa w regionie.


Źródło: Policja Chorzów