Chorzów wspiera ofiary przestępstw: trwa Tydzień Pomocy
W lutym, nasze społeczności ponownie zjednoczą się w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". To okazja, by podkreślić znaczenie wsparcia i dostępu do specjalistycznej wiedzy dla tych, którzy doświadczyli krzywdy. Chorzowscy funkcjonariusze wraz z przedstawicielami sektora prawnego i pomocy społecznej, otwierają swoje drzwi dla potrzebujących, gwarantując bezpłatne porady i informacje.
  1. Inicjatywa koncentrująca się na potrzebach ofiar przestępstw ma swoje początki w 2000 roku.
  2. W trakcie Tygodnia Pomocy, uczestnicy mogą liczyć na pomoc m.in. od policjantów, sądów, prokuratury i ośrodków pomocy społecznej.
  3. Ministerstwo Sprawiedliwości jest pomysłodawcą akcji, z aktywnym wsparciem różnych przedstawicieli sektora prawnego i społecznego.
  4. Osoby pokrzywdzone często nie są świadome możliwych do wykorzystania rozwiązań prawnych, stąd organizowany jest tydzień intensywnego wsparcia.
  5. Od 19 do 25 lutego chorzowscy policjanci będą pełnić dyżury w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy Legnickiej 1, oferując niezbędne informacje i wsparcie.
  6. Prawo zapewnia osobom pokrzywdzonym status ofiary i prawo do poszanowania ich praw.

W naszym społecznym ogródku, gdzie każdy z nas może kiedyś znaleźć się w potrzebie, "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" jawi się jako latarnia morska w ciemności. To wydarzenie nie tylko rzuca światło na ciemne zakamarki doświadczeń tych, którzy doświadczyli przestępstw, ale także pokazuje, że w gąszczu prawnym nikt nie jest sam.

Historia tej inicjatywy sięga początków nowego tysiąclecia - od 2000 roku, ludzie będący w potrzebie mogą liczyć na zintensyfikowane działania mające na celu wsparcie i ochronę ich praw. Za owoc tych działań odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, które niezmiennie podkreśla znaczenie ogólnopolskiej solidarności wobec pokrzywdzonych.

W tygodniu od 19 do 25 lutego, bez względu na to, jak zagmatwana jest historia danej osoby, pomoc znajdzie każdy. Dyżurujący w chorzowskiej Komendzie specjaliści, poprzez swoją wiedzę i doświadczenie, będą służyć radą i praktyczną pomocą. Ponadto, dostępna będzie sieć ośrodków wspierających ofiary przestępstw, co jest możliwe dzięki finansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości.

Warto pamiętać, że każda osoba dotknięta przestępstwem ma prawo do uzyskania pomocy i wsparcia. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" to wyraz naszego wspólnego zaangażowania w budowanie społeczeństwa, które staje po stronie słabszych i pokrzywdzonych.


Opierając się na: KMP w Chorzowie