Wczoraj szef chorzowskich policjantów młodszy inspektor doktor Grzegorz Matuszek uroczyście wprowadził nowych komendantów chorzowskiej dwójki. Obowiązki komendanta komisariatu objął nadkomisarz Andrzej Szczęśniak. Z kolei na jego zastępcę został powołany komisarz Michał Madej.

W związku z odejściem na emeryturę mł. insp. Izabeli Rom, Komendant Miejski powierzył obowiązki Komendanta Komisariatu II Policji nadkom. Andrzejowi Szczęśniakowi. Do tej pory pełnił funkcję zastępcy komendanta tego komisariatu. Nadkom. Andrzej Szczęśniak swoją policyjną karierę rozpoczął w 1997 roku, od początku służy w Chorzowie. Natomiast jako zastępca chorzowskiego komisariatu pracował od 2020 roku.

Zmiana komendanta komisariatu spowodowała również zmiany na stanowisku jego zastępcy. Funkcję zastępcy komendanta chorzowskiej „dwójki” mł. insp. dr Grzegorz Matuszek powierzył kom. Michałowi Madejowi. Do tej pory związany był z Komisariatem Policji II w Katowicach, a służbę pełni od 2004 roku.
W uroczystym wprowadzeniu nowych komendantów oprócz Komendantów Miejskich, kierownictwa, oraz funkcjonariuszy, udział wzięła także Pani Prokurator Aleksandra Latos-Pawełczyk.

Nowym komendantom gratulujemy awansu i życzymy samych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

  • Zdjęcie przedstawia Komendantów Miejskich, Komisariatu oraz Panią Prokurator.
  • Zdjęcie przedstawia wręczenie rozkazu nadkomisarzowi Andrzejowi Szczęśniakowi.
  • Zdjęcie przedstawia wręczenie rozkazu komisarzowi Michałowi Madejowi.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów uczestniczących w uroczystości.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów uczestniczących w uroczystości.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów uczestniczących w uroczystości oraz Panią Prokurator.