11 listopada br. w całym kraju odbywają się uroczyste obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. O bezpieczeństwo świętujących w całym kraju dbają policjanci. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości policjantów i pracowników Policji reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami - nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem, na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec, oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.

Przed południem, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wziął udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Podczas mszy Prezydent RP zapalił Świecę Niepodległości ofiarowaną Warszawie przez papieża Piusa IX w 1867 r.  – symbol wolnej Polski.

Główne uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych, samorządowych, reprezentantów kombatantów,  parlamentu, korpusu dyplomatycznego, zaproszonych gości, generalicji, duchowieństwa, weteranów, grup rekonstrukcji historycznych oraz harcerzy rozpoczęły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Policjantów i pracowników Policji w obchodach osobiście reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Po uroczystej odprawie wart połączonej z niepodległościowym Apelem Pamięci, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza a także przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały złożone wieńce i kwiaty.

Liczne uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości odbywają się również na terenie całego kraju.

KGP

 • KWP w Rzeszowie: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie
 • KWP w Szczecinie: Zachodniopomorska Policja na Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
 • KWP w Katowicach: Obchody Dnia Niepodległości w województwie śląskim
 • KWP w Gorzowie Wlkp.: Lubuska Policja na obchodach Narodowego Święta Niepodległości
 • KWP We Wrocławiu: Za nami zabezpieczenia zgromadzeń związanych z obchodami Dnia Niepodległości

 

 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinp. Romanem Kusterem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP złożyli wieniec oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.
 • Przed południem, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Komendant Główny Policji  wziął udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.
 • Przed południem, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Komendant Główny Policji  wziął udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.
 • Przed południem, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Komendant Główny Policji  wziął udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.
 • Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Policjantów i pracowników Policji w obchodach reprezentował osobiście Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
 • Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Policjantów i pracowników Policji w obchodach reprezentował osobiście Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
 • Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Policjantów i pracowników Policji w obchodach reprezentował osobiście Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
 • Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Policjantów i pracowników Policji w obchodach reprezentował osobiście Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.