Dziś chorzowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjne pod nazwą. „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Działania wpisują się w obchodzony w dniach 16-22 września 2023 r., Europejski Tydzień Mobilności, prowadzony pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), pod wymownym hasłem „Żyj i ratuj życie”, koordynowany przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Dziś chorzowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjne pod nazwą. „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Działania wpisują się w obchodzony w dniach 16-22 września 2023 r., Europejski Tydzień Mobilności, prowadzony pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), pod wymownym hasłem „Żyj i ratuj życie”, koordynowany przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

W ramach działań prowadzone były statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem laserowych mierników prędkości, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych. W akcji brali udział pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chorzowie, którzy przestrzegali przed skutkami nadużywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Chorzowie, których obecność miała na celu pobudzenie wyobraźni kierujących oraz zwrócenie uwagi małoletnich uczestników ruchu drogowego.

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i własnych umiejętności.