Czym zajmuje się logopeda i kiedy warto udać się do niego po pomoc?

Praca logopedy najczęściej kojarzona jest z leczeniem wad wymowy u dzieci. Tymczasem zakres obowiązków tego specjalisty jest znacznie bardziej złożony, a sama terapia nie sprowadza się wyłącznie do wykonywania przez pacjenta odpowiednich ćwiczeń. Czym zajmuje się logopeda i w jakich przypadkach warto się do niego udać?

Na czym polega praca logopedy?

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem wad płynności mowy, wad wymowy czy różnego typu zaburzeniami komunikacji, wynikającymi na przykład ze spektrum autyzmu. Powyższe przypadłości, w przypadku niepodjęcia terapii, mogą skutkować:

 • opóźnieniem rozwoju mowy,
 • niewłaściwym i niezrozumiałym artykułowaniem poszczególnych głosek,
 • opóźnieniami w nauce czytania i pisania.

Dobry specjalista skupia się w swojej pracy na ćwiczeniach, mających wpływ między innymi na prawidłowy przebieg toru oddechowego oraz prawidłowe wykonywanie czynności fizjologicznych, takich jak żucie czy połykanie. Jednocześnie bardzo istotne są takie aspekty, jak percepcja słuchowa czy ciągłe poszerzanie słownictwa. Metody terapeutyczne nie ograniczają się wyłącznie do pracy z aparatem mowy, lecz również do elementów terapii sensorycznej czy terapii ręki. Pozwala to osiągnąć wyznaczone cele, mając na uwadze ogólny rozwój dziecka. 

Kiedy należy udać się do logopedy?

Rodzice najczęściej zgłaszają się po pomoc do gabinetu logopedy w przypadku, gdy zaobserwują opóźnienia w rozwoju mowy swojej pociechy bądź mają wątpliwości w kontekście jakości wypowiadania poszczególnych słów lub głosek. Tymczasem wskazania do wizyty mogą wystąpić nawet w wieku niemowlęcym Jeśli 6-7 miesięczne dziecko nie gaworzy, a kończąc pierwszy rok życia nie wypowiada pojedynczych wyrazów, należy poszukać pomocy u specjalisty. Zaniepokoić powinny również takie kwestie, jak:

 • nienawiązywanie kontaktu wzrokowego - niezależnie od wieku,
 • posługiwanie się własnym, niezrozumiałym dla otoczenia językiem,
 • nadmierne ślinienie,
 • wysuwanie języka między zęby w trakcie artykulacji,
 • niewymawianie głosek s,z,c,dz w 4. roku życia,
 • niewymawianie głosek sz, rz, cz, dż w 5. roku życia,
 • niewymawianie głosi r po ukończeniu 6. roku życia,
 • trudności z nauką czytania i pisania,
 • jąkanie.

Warto pamiętać, że im szybciej zostanie wdrożone specjalistyczne leczenie, tym lepsze efekty można uzyskać w krótszym czasie. Dziecko, które nie otrzyma pomocy, może stać się agresywne, zamknąć się w sobie czy odnotowywać słabe postępy w nauce. Wszystko dlatego, że czuje się nierozumiane przez innych, ma również trudności w przyswajaniu wiedzy.  

Jak przebiega współpraca z logopedą?

Pierwsza wizyta u logopedy polega na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu, w czasie którego specjalista zbiera jak najwięcej informacji o pacjencie. Niektóre pytania mogą wydawać się rodzicom zbędne (na przykład kiedy dziecko przestało używać smoczka), jednak każde z nich ma dużą wartość diagnostyczną. Na wizytę warto zabrać ze sobą opinie innych specjalistów czy wyniki badań neurologicznych, jeśli dziecko takowe posiada. Następnie logopeda podejmuje się przeprowadzenia terapii, jednocześnie stawiając konkretne jej cele. Chcąc nawiązać współpracę z dobrym specjalistą, warto udać się do gabinetu logopedycznego w Katowicach. Z jego ofertą można się zapoznać na stronie logopeda.katowice.pl. Poszczególne spotkania z logopedą, w zależności od wieku dziecka, mogą odbywać się w obecności rodzica bądź w formie zajęć indywidualnych. Nie sposób jednoznacznie określić czasu trwania terapii - wiele zależy od stopnia zaawansowania problemu oraz tego, czy dziecko wykazuje chęć współpracy.