Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chorzów

Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala zaprasza na koncert świąteczno-noworoczny środowisk twórczych pt."A Jezusek śpi spokojnie.Śląskie pastorałki G