Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chorzów

Dzisiaj mundurowi z chorzowskiej drogówki prowadzą działania "Bezpieczne skrzyżowania", ukierunkowane są one na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Nadmierna prędkość, pośpiech, brak uwagi, czy nieustąpienie pierwszeństwa to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi w obrębie skrzyżowań z winy kierowców. Niestety, nie każdy pamięta, że zbliżając się do skrzyżowania czy też przejścia dla pieszych, należy zwiększyć swoją czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu.

Nieustąpienie pierwszeństwa, zbyt duża prędkość, cwaniactwo, czy po prostu brak rozsądku – to główne przyczyny wypadków. Dlatego policjanci apelują o szczególną ostrożność do kierowców, którzy zbliżają się do skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Wystarczy zwolnić, obserwować, co dzieje się na jezdni, a do żadnej drogowej tragedii nie dojdzie.

W czasie dzisiejszych działań mundurowi szczególną uwagę zwracają na to, czy kierujący zwalniają przed przejściami dla pieszych i czy nie przejeżdżają przez nie na czerwonym świetle. Obserwują też pieszych. Czy przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, czy nie wbiegają na jezdnię lub nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle. 

Cykliczne działania policjantów ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Akcje mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

Przypominamy - każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać o rozwadze. Lekkomyślne zachowanie, pośpiech, czy brak uwagi mogą doprowadzić do poważnego wypadku. Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. Tam, gdzie jest możliwe, ruch pieszych i ruch pojazdów oddziela się. Niestety, w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego i kierującego.