Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chorzów

Mieszkaniec Chorzowa odpowie za przywłaszczenie portfela z pieniędzmi i dokumentami. Mężczyzna uznał, że jak ktoś gubi portfel z kartą bankomatową, to można sobie na jego koszt zrobić zakupy. Policjanci z Komisariatu Policji II w Chorzowie szybko namierzyli sprawcę i odzyskali mienie. Przypominamy, że przysłowiowe „znalezione (nie) kradzione” nie idzie w parze z brakiem odpowiedzialności karnej.

W sobotę do policjantów z chorzowskiej dwójki zgłosił się 74-letni mężczyzna i powiadomił, że ktoś ukradł jego portfel z dokumentami i karta płatniczą. Mężczyzna nie wiedział, gdzie i w jakich okolicznoiściach mógł utracić portfel, zanim jednak zorientował się, że stracił swoje mienie, minęło trochę czasu. Osoba, która znalazła portfel wykorzystała w tym czasie jedną z kart w nim znalezionych, płacąc nią za zakupy. Sprawą zajęli się śledczy z komisariatu przy ulicy Moniuszki, analizując zapis monitoringów szybko ustalili, kto stoi za sprawą przywłaszczenia oraz kradzieży z włamaniem na konto bankowe. Jeszcze tego samego dnia śledczy zatrzymali 57-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Za przywłaszczenie portfela z dokumentami oraz kartami bankomatowymi, a także użycie jednej z nich, sprawcy grozi teraz kara do 10 lat więzienia.
Przypominamy, że przysłowiowe „znalezione - nie kradzione” nie idzie w parze z brakiem odpowiedzialności karnej. Należy pamiętać, że rzecz, której nie jesteśmy właścicielami, nie jest nasza. Policjanci przestrzegają, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi lub zgłosić ten fakt Policji albo zanieść do biura rzeczy znalezionych.

Pamiętajmy, co należy zrobić, gdy znajdziemy cudzą rzecz oraz co nam grozi, gdy ją przywłaszczymy:

Kodeks karny: art. 284

  • § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
  • § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;
  • § 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
  • § 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kodeks wykroczeń: art. 119

  • § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
  • § 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne;
  • § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego;
  • § 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.