Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chorzów

Od początku tego roku szkolnego dzielnicowi z chorzowskiej komendy niemal codziennie prowadzą prelekcje z uczniami chorzowskich placówek oświatowych. Tym razem z uczniami szkoły podstawowej nr 29 spotkali się dzielnicowi z Komisariatu I, którzy rozmawiali o odpowiedzialności prawnej.

Dzielnicowi z chorzowskiej jedynki spotkali sie z uczniami klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 29. W trakcie spotkania mundurowi rozmawiali z młodzieżą o czynach karalnych i przejawach demoralizacji, karach i środkach karnych przewidzianych przez ustawę, ale także o wybranych przepisach prawa, które młode osoby często naruszają nie mając do końca świadomości konsekwencji swoich zachowań. Policjanci poruszyli problematykę przemocy i agresji szkolnej oraz rówieśniczej – również w aspekcie negatywnych zachowań występujących w internecie. Przemoc i hejt internetowy to coraz powszechniejsze zjawisko, o którym należy rozmawiać. Poruszono również temat odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych. Z jednej strony przestępstwa takie jak znieważenie, zniesławienie czy groźby coraz częściej występują właśnie w cyberśrodowisku. Z drugiej strony część młodzieży ma skłonności do umieszczania w sieci swoich zdjęć, które początkowo wydają im się zabawne, a po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że tego typu fotografie nie przedstawiają ich w najlepszym świetle. Niestety usunięcie takich zdjęć czy informacji ze swojego konta nie zawsze oznacza, że zostały one definitywnie skasowane. Czasem informacje umieszczane w internecie, takie jak zdjęcia, żyją potem własnym życiem i mogą trafić w niepowołane ręce bądź postawić nas w niekorzystnym świetle. Mamy nadzieję, że wiedza którą uczniowie zdobyli podczas zajęć, pozwoli im dokonać słusznych wyborów.