Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Chorzowie przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas pierwszych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.

Podczas spotkania policjanci zaznajomili młodzież z problematyką odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz wyjaśnili na czym polega społeczny obowiązek informowania o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego oraz o zachowaniach świadczących o demoralizacji. Omówili także przyczyny przestępczości nieletnich, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz środki wychowawcze i karne stosowane przez sądy. Policjanci informowali o skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu i tytoniu. Omówili także zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji i portali internetowych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z rozpowszechnianiem wizerunku swojego oraz innych osób. Dzielnicowi przypomnieli i zachęcali uczestników do korzystania z narzędzi komunikacji jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja "Moja Komenda".  

  • policjanci w trakcie prelekcji
  • dzielnicowi w trakcie prelekcji dla uczniów
  • dzielnicowi w trakcie prelekcji dla uczniów