Chorzowscy policjanci wspierani przez mundurowych z z katowickiego Oddziału Prewencji oraz sąsiednich jednostek zabezpieczali koncert "Scenozstąpienie". Mundurowi dbali o bezpieczeństwo nie tylko wokół stadionu, ale też na trasach prowadzących na obiekt. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy służb porządkowych oraz pogotowia ratunkowego.

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom organizowanej imprezy, chorzowscy policjanci już od kilku tygodni przygotowywali się do tego wydarzenia. W trakcie koncertu na Stadionie Śląskim i w jego okolicach, ale także w innych rejonach miasta, pracowało 120 policjantów. Służbę pełnili zarówno mundurowi, jak i stróże prawa w cywilu. Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwali policjanci pionów: prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego. Wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie udzielili mundurowi z katowickiego oddziału prewencji i innych miast.

 Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wskazywali kierowcom i przybyłym uczestnikom koncertu dojazdu do stadionu, udzielali pomocy w dotarciu na parkingi oraz dbali o płynność na poszczególnych szlakach komunikacyjnych. Stróże prawa realizowali także zadania w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego. Na bieżąco monitorowali i analizowali sytuacje w rejonie Stadionu Śląskiego, jego okolicach oraz na terenie całego miasta.

Policjanci patrolowali rejon stadionu, parku, okoliczne ulice, trasy dojścia i dojazdu do miejsca koncertu, a także chorzowskie dzielnice. Nad koordynacją całości policyjnych działań, pracował specjalnie powołany sztab, którego siedziba znajdowała się na stadionie. Tu spływały meldunki od dowódców poszczególnych odcinków, tutaj również na bieżąco analizowane były wszystkie informacje i podejmowane decyzje. Zapewniony był także stały, bezpośredni kontakt ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo. Terenu miasta pilnowało 120 policjantów oddelegowanych do różnych zadań m.in. związanych z zapewnieniem płynności ruchu drogowego na drogach dojazdowych do stadionu, dbaniem o spokój i porządek publiczny oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom koncertu, a także mieszkańcom Chorzowa. 

 

  • policjanci w trakcie zabezpieczenia koncertu
  • policjanci w trakcie zabezpieczenia koncertu
  • policjanci w trakcie zabezpieczenia koncertu
  • policjanci w trakcie zabezpieczenia koncertu